LT– Preizkušanje tesnosti – Leakage testing

Pri preizkušanju tesnosti z mehurčki, površino preizkušanca prekrijemo z omočljivo raztopino. Tlačna razlika na steni preizkušanca je tolikšna, da se na netesnih mestih pojavijo mehurčki. Preizkuse vršimo z vakuumsko tehniko s pomočjo vakuumske črpalke in vakuumskih poveznikov (komor). Gre za volumetrično metodo, z njo iščemo nepravilnosti znotraj preizkušanca.