RT– Radiografsko preizkušanje – Radiographic testing

Pri industrijski radiografski preiskavi uporabljamo ionizirajoče sevanje (elektromagnetno valovanje visokih energij). Sevanje ustvarjamo s pomočjo rentgenskih aparatov (X-žarki) ali s pomočjo radioaktivnega izvora (γ-žarki). Gre za volumetrično metodo, z njo iščemo nepravilnosti znotraj preizkušanca.

Varnost tretjih oseb-okolice in naših delavcev je primarnega pomena. Preizkuševalci so vključeni v sistem osebne dozimetrije. Delamo tudi z visokoaktivnimi viri sevanja, kot je Iridij-192. V namen prevoza visokoaktivnih virov imamo posebej opremljen avtomobil, vire tudi uvažamo, iztrošene vire pa izvažamo.

RT metodo izvajamo na terenu in v radiografskem laboratoriju. Radiograme razvijamo ročno ali s pomočjo avtomatov za razvijanje filmov. Radiografsko preizkušamo zvare in osnovne materiale.