TOFD/PA – Time-of-flight diffraction – Phased Array

V primerjavi s klasično ultrazvočno tehniko preizkušanja Pulse-Echo (UT-PE), je s kombinirano UT-TOFD/PA tehniko omogočena večja zaznavnost defektov, kot tudi natančnost določanja velikosti napak. TOFD tehnika deluje na osnovi difrakcije. Uklonski valovi nastanejo na konicah površinskih in tudi volumskih defektov, neodvisno od njihove lege v zvaru. Zato se lahko s to tehniko detektirajo tudi pore in žlindre, za katere klasična UT-PE tehnika ni tako primerna.

Blizu površine je UT-TOFD tehnika slabše občutljiva. To slabost se dobro kompenzira z vzporedno potekajočim UT-PA preizkušanjem. Na ta način so tudi napake blizu površine dobro zaznavne. Pri UT-PA tehniki se preizkuša s širšim kotnim spektrom, kar omogoča optimalni vpad zvočnih valov na nehomogenosti v materialu. S kombinirano UT-TOFD/PA tehniko preizkušanja se zvar lahko prikaže v več različnih pogledih-slikah, katere se lahko elektronsko dokumentira.