VT– Vizualna preiskava – Visual testing

Pri vizualni preiskavi pregledujemo preizkušance na nepravilnosti, katere so zaznavne s prostim očesom. S pomočjo naprav in meril določimo velikost in karakteristiko nepravilnosti.  Gre za površinsko metodo odkrivanja nepravilnosti.